வெள்ளி, ஜனவரி 28

குழந்தையின் அழுகை

எதற்கு இவர்கள் அழுது ஆரப்பாட்டம் செய்கிறார்கள் தெரியுமா?
ஒன்றுமில்லை. முதலாக தங்கள் முடிவெட்டிக்கொளளும் போது தான் இத்தனை ஆர்ப்பாட்டமும் அழுகையும். இது நம்நாட்டில் மட்டும் அல்ல வெளிநாட்டு குழந்தைகூட அழுது ஆரப்பாட்டம் செய்வதைப்பாருங்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக