வெள்ளி, மார்ச் 26

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுட்டியில் மிக அருமையான விவரங்கள் உள்ளன .
சுட்டியின் பெயர்
www.hongkiat.com

திங்கள், மார்ச் 22


என் பேத்தி அவர்கள் பள்ளியில் (அமெரிக்க பள்ளிகளே வித்தியாசமாக சிந்திப்பதில் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் ) தானாகவே உண்டாக்கிய ஒரு போர்வையில் (QUILT) உள்ள வாசகத்தினை கீழே கொடுத்துள்ளேன்
My grand daughter's கூல்ட்

வெள்ளி, மார்ச் 19

பீ கே பீ ப்ளாக் பதில்

நண்பரே
உங்கள் 10 வருட ஆர்வத்தை மிக குறுகிய காலங்களில் பார்த்தவன் நான்
உங்கள் படைப்புக்கள் நன்றாக உள்ளன
மேலும் மேலும் முன்னேற எங்கள் வாழ்த்துக்கள்